Rychlé vyhledávání

Tomáš Zima, bioch(at)lf1.cuni.cz

Laboratorní automatizace a robotizace – proč a jak ?

Autor: Tomáš Zima, Petr Štern

anotační obrázek

Očekávaný technologický vývoj v automatizaci. Pozitiva a negativa úplné a modulární laboratorní automatizace. Trendy v integraci, konsolidaci a centralizaci. Očekekávaný technologický vývoj: automatizace a miniaturizace laboratorních systémmů, modulární linky, chromatografické automaty, rozvoj informačnních technologiíí, rozvoj a průnik metod molekulární biologie rutinní diagnostiky –– genové čipy, označovánní imateriálu u lůžka, atd.