Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 2

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 
autor: Petr Kocna | sekce: Výukové weby, Podklady k přednáškám | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Lékařská chemie a biochemie | kontext: Klinická biochemie | zobrazeno: 10825x | publikováno: 6.3.2007 | poslední úpravy: 6.2.2013 | Creative Commons License

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici

Stanovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Sensor Mikro. Edukační video sekvence o screeningu KRCA a detekci Hb ve stolici na automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult Blood Test) jsou základním skreeningovým testem pro vyhledávání osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní screeningový program pro KRCA a mnoho let byl používán test s guajakovou pryskyřicí - Haemoccult, který však vykazuje velmi nízkou citlivost - do 30% - a falešnou reaktivitu v závislosti na dietě, vzhledem k tomu, že se jedná o chemickou detekci.

 
autor: Petr Kocna | sekce: Výukové video | obor: Gastroenterologie, hepatologie, Laboratorní diagnostika | zobrazeno: 4144x | publikováno: 17.12.2012 | poslední úpravy: 19.2.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 2

 

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. a Kolorektální karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je str.. .. do několika částí. Čtyři ozvučené - namluvené přednášky zahrnující rovněž kazuistiky jsou zam.. .. pylori a Kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici - pro screening kolorektálních nádorů. Nabídka je.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence 1. Helicobacter pylori, 8.. .. Kvantitativní test okultního krvácení ve stolici | 28.1.2013 kdokoli – Test..

Základy endokrinologie
.. vývod a své výměšky (hormony) vylučuje přímo do krve.. .. orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje tšinu dějů v lidském organismu. Endokrinní žláza j.. .. žlázami jsou podsek mozkový, štítná žláza, příštítná tělíska, nadl.. .. Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citli [?] Licence Základy ..