Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Kardiologie, angiologie

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

PVP EKG - Kardiostimulace - podklady k přednášce

PVP EKG - Kardiostimulace - podklady k přednášce

Podklady k přednášce/semináři "Kardiostimulace" v rámci povinně volitelného předmětu "Pochopení ekg a jeho význam pro praxi".                         

                                                                                                                                                                                                                                                 

 
autor: Jan Malík | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 6573x | publikováno: 14.12.2009 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Kardiální markery

Kardiální markery

Strukturní charakteristika troponinů; výhody stanovení troponinu I a jeho diagnostická účinnost ve srovnání s hmotnostní koncentrací CK-MB; doporučení při akutních koronárních syndromech. Vyšetření kardiálních markerů pomáhá stanovit mimo jiné diagnózu akutního IM - pomáhá odlišit akutní IM od jiných forem ischemické choroby srdeční či od jiné příčiny.

 
autor: Petr Štern | obor: Kardiologie, angiologie, Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 7883x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Kardiostimulace v ekg obraze - podklady k přednášce PVP "Pochopení ekg a jeho význam pro praxi"

Kardiostimulace v ekg obraze - podklady k přednášce PVP "Pochopení ekg a jeho význam pro praxi"

podklady k přednášce, která zazněla dne 9.12.2009.

Podklady k přednášce/semináři "Kardiostimulace" v rámci povinně volitelného předmětu "Pochopení ekg a jeho význam pro praxi".

                                                                                                   

 
autor: Jan Malík | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 5053x | publikováno: 30.12.2009 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Echokardiografie

Echokardiografie

Prezentace je věnována základům echokardiografie, tj. diagnostice onemocnění srdce, používaným vyšetřovacím metodám a přístupům. Echokardiografie je ultrazvukové vyšetření srdce a cév, resp. krevního průtoku v srdečně-cévním (kardiovaskulárním) systému. Metoda je dnes rutinní součástí diagnostiky v kardiologii (obor vnitřního lékařství, zabývající se vyšetřováním a léčením onemocnění srdečně-cévního systému). Mezi její hlavní přednosti patří, že je neinvazivní (tj. nepoškozuje mechanicky tkáně), vyšetření je poměrně snadno proveditelné a lze je podle potřeby opakovat. Nezatěžuje nemocného ani zářením ani podáním kontrastní látky. V diagnostice některých chorobných stavů hraje rozhodující a nenahraditelnou roli.

 
autor: Jan Marek | obor: Kardiologie, angiologie, Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 19505x | publikováno: 15.8.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

ICHS v EKG obraze - podklady k semináři PVP"Pochopení EKG a jeho význam pro praxi"

ICHS v EKG obraze - podklady k semináři PVP"Pochopení EKG a jeho význam pro praxi"

ICHS - je onemocnění srdečního svalu, které je způsobeno nedokrevností a je doprovázeno chorobným procesem v cévách ( koronárních tepnách), které zásobují srdeční svalovinu ( myokard) kyslíkem a živinami. Nejčastější příčinou ischémie je aterosklerotický plát, který zužuje tepnu a je umístěn nesouměrně v koronární tepně. Zúžení tepny se nazývá stenóza. Jestliže má plát poškozený povrch, dochází často nad tímto plátem ke vzniku krevní sraženiny ( trombu) a dochází k uzavření tepny a to vede ke vzniku akutního infarktu.

 
autor: Jan Malík | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 10998x | publikováno: 15.10.2009 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Základy EKG - prezentace první přednášky PVP "Pochopení EKG a jeho význam pro praxi"

Základy EKG - prezentace první přednášky PVP "Pochopení EKG a jeho význam pro praxi"

Jde o prezentace, které byly použity při pravidelných seminářích tohoto předmětu - vždy ve středu od 14,00 v Charvatově síní III. interní kliniky. Každý stah srdečního svalu je vlastně až výsledkem změn na úrovni buněk srdečního svalu, kde dochází k přesunu iontů a tím k elektrickým změnám, které se projeví stažením / kontrakcí / srdečního svalu EKG – ElektroKardioGram – je záznam změn elektrického napětí vyvolaných elektrickým polem srdce mezi dvěma místy tělesného povrchu Jednodušeji : EKG zaznamenává elektrické změny, které se dějí při srdeční činnosti , při opakovaném stahování / systole/ a uvolňování/ diastola/ srdečního svalu.

 
autor: Jan Malík | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 9896x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Arytmie - Prezezentace k PVP

Arytmie - Prezezentace k PVP

Podklady k přednáškám o arytmiích jsou primárně určeny studentům PVP „Pochopení EKG a jeho význam pro praxi“. Slouží k opakovaní a přípravě na zápočet. Mohou však být užitečné i pro všechny mediky v rámci studia vnitřního lékařství, resp. kardiologie i pro studenty jiných oborů či jiné zájemce.

 
autor: Jan Malík, Jan Šimek | obor: Kardiologie, angiologie | zobrazeno: 9398x | publikováno: 8.1.2010 | poslední úpravy: 4.12.2012 | Creative Commons License