Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Anesteziologie a intenzivní medicína

Řazeno podle: priorita a čas poslední úpravy
 

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle posledních guidelines z roku 2005 a pokrývá celé spektrum kardiopulmonální resuscitace tedy jak základní, tak i rozšířenou KPR.

 
autor: Jan Bruthans | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | kontext: Neodkladná medicína, KPR, Resuscitace | zobrazeno: 25714x | publikováno: 31.1.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Pojednává o problematice SIRS, Sepse a MODS neboli takzvané (Multiple Organ Dysfunction Syndrome) podle aktuálních poznatků. V přednášce si vysvětlíme pojmy jako je těžká sepse, septický šok a další.

 
autor: Josef Závada | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | kontext: Neodkladná medicína, SIRS, Sepse, multiorgánová dysfunkce | zobrazeno: 16572x | publikováno: 31.1.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

Šok, jeho druhy a fáze

Šok, jeho druhy a fáze

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Rozsáhlá přednáška pojednává o šoku z pohledu anesteziologa, o jeho patofyziologickém pozadí a o způsobech léčby. V přednášce si probereme kardiogenní šok, hemoragický šok a jiné.

 
autor: Jan Bláha | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | kontext: Neodkladná medicína | zobrazeno: 15780x | publikováno: 30.1.2008 | poslední úpravy: 14.5.2012 | Creative Commons License

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína.  Popisuje problematiku tepelného (termického i klasického) a chladového poranění a dále pak problematiku úrazu elektrickým proudem (nízkonapěťovým, vysokonapěťovým, bleskem).

 
autor: Pavel Herda | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | kontext: Neodkladná medicína, tepelné poranění, chladové poranění, úraz elektrickým bleskem | zobrazeno: 10923x | publikováno: 31.1.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

E-learningová přednáška: Tonutí

E-learningová přednáška: Tonutí

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška popisuje problematiku tonutí, reakci organismu na tonuti, problematiku přednemocniční a nemocniční péče o tonoucí, komplikace u těchto pacientů a jejich prognózu na přežití. Výukový dokument je především určen studentům oboru anesteziologie a intenzivní medicíny.

 
autor: Lubomír Kraus | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 10734x | publikováno: 19.2.2008 | poslední úpravy: 10.1.2013 | Creative Commons License

Zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýchacích cest od nejjednodušších způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně komplikací.

 
autor: Jan Bruthans | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 13872x | publikováno: 19.11.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

Celková anestézie

Celková anestézie

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška se zabývá teoretickými i praktickými otázkami celkové anestézie. Dozvíme se co zanemenají pojmy jako, monoanestezie, doplňková anestezie nebo taky disociativní anestezie. Součástí přednášky je krátký historický přehled.

 
autor: Martin Urban | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína | zobrazeno: 14031x | publikováno: 19.2.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012 | Creative Commons License

Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu

Neuroaxiální blokády u císařského řezu a vaginálního porodu

Užití neuroaxiálních blokád (NAB) v porodnictví se v posledním desetiletí rozšířilo, jak při anestezii u operačního ukončení těhotenství císařským řezem (SC), tak při analgezii u vaginálního porodu. Jejich bezpečné provedení vyžaduje velmi dobrou spolupráci anesteziologa a porodníka. Tento text se pokouší nastínit anesteziologický pohled na tuto problematiku.

 
autor: Petr Kříž, MUDr. H. Bedřichová; as. | obor: Anesteziologie a intenzivní medicína, Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 6850x | publikováno: 7.12.2006 | poslední úpravy: 14.5.2012 | Creative Commons License