Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 3

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 
autor: Kolektiv: Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 9691x | publikováno: 20.9.2011 | poslední úpravy: 23.1.2013

Psychoterapie hypochondrické poruchy

Psychoterapie hypochondrické poruchy

Hypochondrická porucha je charakterizována úzkostným sebepozorováním a strachem z nemoci. Postižený se obává, že má jednu nebo více závažných a progredujících tělesných nemocí. Terapie hypochondrické poruchy je často svízelná. Pacienti navíc zpočátku odmítají psychiatrickou léčbu a trvají na přítomnosti tělesné poruchy. 

 
autor: Marie Antošová, Ján Praško, Hana Prašková | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kontext: Lékařská psychologie a psychoterapie 3 | zobrazeno: 7236x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Psychoterapie úkostných poruch

Psychoterapie úkostných poruch

Úzkostné poruchy patří mezi nejčastější psychické poruchy vůbec. Lze je léčit jak psychoterapeuticky (individuální, skupinová, kognitivně behaviorální terapie), tak farmakoterapeuticky (antidepresiva nebo anxiolytika). Psychofarmaka zpravidla působí dříve. Psychoterapie je náročnější, její výsledek je však trvalejší. U těžších úzkostných poruch je optimální kombinace obou přístupů. Akutní intenzivní psychoterapie trvá 6–12 týdnů.

 
autor: Hana Prašková, Ján Praško | sekce: Archiv, Podklady k přednáškám | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kontext: Lékařská psychologie a psychoterapie 3 | zobrazeno: 8638x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 26

Jít na stránku: 1 2 3

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. Afektivní poruchy v klinické praxi; Klinická psychologie. Přednášky jsou doplněny odkazem na test zna.. ..ace přednášek (v Adobe Presenter) z psychiatrie pr.. .. Dětská psychiatrie;  Neurotické poruchy; Psychoterapie; Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; .. .. Presenter) z psychiatrie pro studenty 5. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze: Za.. ..klíčová slova: příjmu potravy, psychoterapie, farmakoterapie, psychologie.. ..klíčová slova: atrie, psychopatologie, biologická psychiatrie, .. ..klíčová slova: neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, psychoterapie, farmakoterapie,.. ..klíčová slova: příjmu potravy, psychoterapie, farmakoterapie, psychologie.. ..klíčová slova: atrie, psychopatologie, biologická psychiatrie, .. ..klíčová slova: neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy, psychoterapie, farmakoterapie,.. .. Fišar, a kolektiv Psychiatrické kliniky 1. LF UK a .. .. Fišar, a kolektiv Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Recenze: Rainer Sachse: Psychologische Psychotherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrangungen, Göttingen, Hogrefe Verlag 2006
..Autoři recenzované knihy se snaží vytvořit model ps.. .. se snaží ve své knize „Psychologická psychoterapie u chronických zánětů střevních onemocnění“ .. ..klíčová slova: atika, colitis ulcerosa, Crohnova nemoc,.. ..klíčová slova: colitis ulcerosa, Crohnova nemoc, psychoterapie.. ..Lékařská psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie.. ..ařská psychologie a psychoterapie 1.. .. psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie 1.. .. Ing. Karel Hájek Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?.. .. citlivé [?] Licence Recenze: Rainer Sachse | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..

Specifické struktury prožívání u pacientů léčených psychoterapií
.. následujících čtyřech psychických oblastech bylo zko.. .. čtyřech psychických oblastech bylo zkoumáno 291 pacientek a pacientu léčených psychoterapií: zdr.. .. aktuálního stavu byly zkoumány i minulé zkušenosti .. .. sociální podmínky, zaměstnání a diagnóza dle MKN-10. Zjistili jsme rozdíly ve strukturách prožívání .. ..klíčová slova: apie rozhovorem, DSM, MKN –,, 10, D.. ..klíčová slova: Psychoterapie rozhovorem, DSM, MKN –,, 10, D.. ..klíčová slova: rozhovorem, DSM, MKN –,, 10,.. ..Lékařská psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie.. ..ařská psychologie a psychoterapie 3.. .. psychologie a psychoterapie.. .. PhDr. Jan Vymětal Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?.. .. Specifické struktury prožívání u pacientů... | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..

Regensburský inventář analýzy inkongruencí (RIAI)
..adavek indikace pro určitou terapii a .. .. pražských a regensburgských studentů lékařství a psychologie.. .. dotazník, který umožňuje zachycení inkongruence, její .. ..klíčová slova: aný přístup v terapii, indikace k léčbě, ověřování .. ..Lékařská psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie.. ..ařská psychologie a psychoterapie 3.. .. psychologie a psychoterapie.. .. PhDr. Jan Vymětal Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?.. .. inventář analýzy inkongruencí (RIAI) | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..

Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění
..avdovost, nepodmíněné pozitivní přijetí a odpov.. .. terapeutického vztahu v různé míře a Rogers (1967) teoreticky předpokládá přímou úměrnost s ter.. ..klíčová slova: ácvik, komunikační dovednosti, emoční podpora, ved.. ..Lékařská psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie.. ..ařská psychologie a psychoterapie 1.. .. psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie 1.. .. Ing. Karel Hájek Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?.. .. dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..

Bolest a kvalita života u dětí
.. upozorňuje na skutečnost, že se v odborné literatuře pojednává .. ..ají se dílčí důsledky bolesti pro aktivitu dětí: zh.. ..klíčová slova: kvalita života, děti, r.. ..Lékařská psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie.. ..ařská psychologie a psychoterapie 1.. .. psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie 1.. .. PhDr. Jiří Mareš, CSc Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?.. .. [?] Licence Bolest a kvalita života u dětí | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..

Psychobiologické reakce na stres a trauma
.. chápání psychického a tělesného bytí jako něčeho oddě.. ..klíčová slova: ativní poruchy, Psychobiologie, stres, .. ..Lékařská psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie.. ..ařská psychologie a psychoterapie 1.. .. psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie 1.. .. Bob Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. Psychobiologické reakce na stres a trauma | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK
.. medicína - Prof.MUDr. Tomáš Zima DrSc, Lékařská etika a právo - MUDr. Mgr. Jolana Těšínová Lé.. .. - Prof.MUDr. Daniela Pelclová CSc. Psychiatrie, psychologie, sexuologie - Prof. MUDr. Jiří Raboch D.. ..Akutní medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc... ..autor: Tomáš Nikl autor: Tomáš Nik..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gast.. ..klíčová slova: - trávicí ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská.. ..klíčová slova: aboratorní techniky a postupy, diagnostické t.. ..klíčová slova: biochemie, patobiochemie, klinická biochemie, lékařská.. ..klíčová slova: aboratorní diagnostika, gastroenterologie, .. ..ané kapitoly z vnitřního lé.. ..autor: Petr Kocna, Kocna Petr autor: Petr Kocna,.. .. Laboratorní diagnostika v gastroenterologii | 1..

Analýza obrazu
.. a registrace. Materiál je určen studentům oborů lékařská informatika a informačnívh v.. ..azový materiál k semináři o Analýze obrazu. V před.. ..klíčová slova: azy - zpracování pomocí počítače, diagnostické zobr.. ..klíčová slova: analýza obrazu, rozlišení, kontrast, jas, hi.. ..Lékařská informatika.. ..ařská informatika 1.. .. informatika 1.. .. Daniel Smutek, Ph.D. Odkazy: Odkaz .. .. citlivé [?] Licence Analýza obrazu | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..