Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

Glaukomové onemocnění

Glaukomové onemocnění

Tato presentace je věnována etiologii, patogenezi a diagnostickým postupům u glaukomového onemocnění.

Autoři se na práci podíleli stejnou měrou.

 
autor: E. Růžičková, Marek Fichtl, Radka Martincová, Klára Sedláková | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Oftalmologie, optometrie | zobrazeno: 9787x | publikováno: 7.12.2006 | poslední úpravy: 26.6.2009 | Creative Commons License

Infekční exantémová onemocnění

Infekční exantémová onemocnění

Multimediální přednáška poskytuje přehled klasických i méně známých infekčních onemocnění provázených exantémem.

 
autor: Hanuš Rozsypal | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Infektologie | kontext: Infekční lékařství | zobrazeno: 6682x | publikováno: 23.11.2006 | poslední úpravy: 30.6.2009 | Creative Commons License

Malárie - horečnaté tropické onemocnění

Malárie - horečnaté tropické onemocnění

Malárie představuje nejzávažnější parazitární infekci a patří mezi nejčastější příčiny horečnatých onemocnění po pobytu v tropech. Na tropickou malárii umírá jen v subsaharské Africe okolo 2 milionů dětí ročně. Přednáška shrnuje základní informace z epidemiologie, patogeneze, klinických příznaků, diagnostiky, léčby a prevence malárie.

 
autor: František Stejskal | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Infektologie | kontext: Tropické nemoci 1, 2 | zobrazeno: 6419x | publikováno: 7.12.2006 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Atlas onemocnění hlasu a řeči

Ve spolupráci Foniatrické kliniky 1. LF UK a VFN a Katedry teorie obvodů FEL, ČVUT v Praze vznikla výuková aplikace „Atlas onemocnění hlasu a řeči“. Aktuálně je prezentován přehled základních poruch hlasu, se kterými se můžeme v oblasti foniatrie a otorinolaryngologie setkat. Jsou zde uvedeny stručné lékařské popisy, které jsou doplněny v záložkách konkrétními nálezy a analýzami. Audiovizuální ukázky - pohled do hrtanu při stroboskopickém záznamu kmitání hlasivek. V analýzách jsou prezentovány zvukové ukázky prodloužené fonace vokálů a čtení textu; jsou doplněny o ukázku objektivní akustické analýzy hlasu a řeči.

 
autor: Tomáš Nikl | obor: Otorinolaryngologie | zobrazeno: 5327x | publikováno: 5.6.2012 | poslední úpravy: 5.6.2012

Antihypertenziva - Léky používané u kardiovaskulárních onemocnění

Antihypertenziva - Léky používané u kardiovaskulárních onemocnění

Kriteria arteriální hypertenze, rozdělení hypertenze, rizika spojená s arteriální hypertenzí. Zásady léčby, nefarmakologická a farmakologická léčba hypertenze. Výběr farmakoterapie: 1) Léky s klinicky prokázaným příznivým vlivem na morbiditu a mortalitu léčených (léky volby u hypertenze), 2) ostatní antihypertenziva.

 
autor: Dagmar Lincová | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Farmakologie | kontext: Klinická farmakologie T | zobrazeno: 9926x | publikováno: 9.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)

Integrované vedení dětských onemocnění (IMCI – Integrated Management of Childhood Illness) vypracované Světovou zdravotnickou organizací a UNICEF je strategie, zaměřená na snížení úmrtnosti, nemocnosti a invalidizace dětí a rovněž na zlepšení jejich růstu a vývoje. V současnosti ji v různém rozsahu provádí více než 100 zemí s vysokou nebo střední kojeneckou úmrtností. Strategie IMCI má tři složky zaměřené na: 1) zlepšení znalostí a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pro léčbu onemocnění, která jsou hlavními příčinami úmrtí dětí do pěti let a jejich návštěv zdravotnických zařízení, 2) zlepšení zdravotnického systému a 3) zlepšení péče o děti v rodině a komunitě. Klíčovým prvkem jsou klinické algoritmy pro léčbu hlavních příčin úmrtí dětí ve světě: průjmová onemocnění, pneumonie, malárie, spalničky a malnutrice. Pro země s vysokým výskytem HIV/AIDS vyvinuly WHO a UNICEF v roce 2006 verzi zahrnující i tuto problematiku.

 
autor: Eva Kudlová | sekce: Archiv, E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Infektologie, Pediatrie, neonatologie | zobrazeno: 5252x | publikováno: 21.11.2006 | poslední úpravy: 26.6.2009 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 49

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Základy endokrinologie II
.. zejména studentům 6. ročníku. Témata lekcí: Onemocnění hypofýzy, Štítná žláza, Onemocnění příštítných tě..

Venerologie - část 1., 2.
.. mapuje dermatovenerologická onemocnění: syphilis, gonorrhoea, ulcus molle,..

Recenze: Rainer Sachse: Psychologische Psychotherapie bei chronisch entzündlichen Darmerkrangungen, Göttingen, Hogrefe Verlag 2006
.. pacient je, jak známo, pacient obtížný. Jeho onemocnění nabývá vetšinou chronického charakteru. Pouhou pé..

Klinické obrazy dermatomykóz
.. Dermatomykózy představují významný podíl kožních onemocnění v ambulanci dermatologa. Mykotické choroby kůže a..

Minimálně intervenční stomatologie
.. poučení pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásní. Pod pojmem „minimálně inte..

Echokardiografie
.. základům echokardiografie, tj. diagnostice onemocnění srdce, používaným vyšetřovacím metodám a přístu..

Diferenciální diagnostika horečky v tropech a subtropech
.. onemocnění patří k nejčastějším a nejzávažnějším zdravotním ..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. pacientovi význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odst.. ..klíčová slova: dásně, plak, onemocnění zubů, ..

Edukační program Dětská urologie
.. pregraduální studium. Dětská urologie se zabývá onemocněním urogenitálního ústrojí u dětí a adolescentů ve v..

Patofyziologie získaných intrahepatálních cholestatických syndromů
.. cholestatické syndromy (ICS) zahrnují onemocnění jater a žlučových cest, jejichž příčina tkví v he..