Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 
autor: Kolektiv: Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 8245x | publikováno: 20.9.2011 | poslední úpravy: 23.1.2013

Praktická cvičení z biologie.a genetiky

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomezený přístup k vykládané látce. Presentations from the practical training published on the internet. They provide unrestricted access to the subject curriculum for students as well as for interested general audience.

 
autor: Lucie Šedová, Aleš Panczak, Drahomíra Křenová, Jaroslav Kotlas, František Liška, Berta Otová, Ondřej Šeda | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Biologie | kontext: Biologie a genetika 2 | zobrazeno: 8989x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009 | Creative Commons License

Praktická cvičení z preventivní stomatologie

Praktická cvičení z preventivní stomatologie

Cílem praktických cvičení z preventivní stomatologie je naučit se správně vyšetřovat chrup a dásně, detekovat plak, demonstrovat přítomnost plaku pacientovi, vysvětlit pacientovi význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec profesionálně vyčistit pacientův chrup.

 
autor: Michal Dudek | obor: Zubní lékařství | zobrazeno: 2840x | publikováno: 2.9.2015 | poslední úpravy: 2.9.2015 | Creative Commons License

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie pro studenty 2. ročníku oboru lékařství. Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty. Molekulární biologie se proto věnuje popisu biologických makromolekul a jejich vzájemným funkčním vztahům. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA → protein“.)

 
autor: Martin Vejražka | sekce: Výukové weby, Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie | kontext: Molekulární biologie | zobrazeno: 5757x | publikováno: 22.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012 | Creative Commons License

Návody k praktickým cvičením z lékařské chemie a biochemie, letní semestr

Návody k praktickým cvičením z lékařské chemie a biochemie, letní semestr

Návody k praktickým cvičením z lékařské chemie a biochemie pro 2. ročník oboru lékařství, letní semestr, vyučovaným na Ústavu lékařské biochemie. Elektronický výukový dokument je dostupný na e-learningovém serververu 1. lékařské fkulty Univerzity Karlovy v Praze studentům oborů lékařské chemie a biochemie.

 
autor: Martin Vejražka, Lenka Fialová | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie | kontext: Chemie, biochemie | zobrazeno: 5937x | publikováno: 19.3.2008 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

molekulární medicína a biotechnologie

Molekulární medicína a biotechnologie

V rámci projektu financovaného z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy s názvem Zavedení pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické společnosti“ vzniká na 1. LF UK ucelený studijní program, který seznámí studenty nejen s medicínskou stránkou oboru molekulární medicína a biotechnologie, ale také s možnostmi komerčního využití nabytých teoretických znalostí. První částí tohoto programu je předmět Molekulární medicína a biotechnologie, který pilotně proběhl v zimním semestru 2007. Druhou částí je praktický kurz Inovace a řízení ve zdravotnictví. V tomto kurzu jsou k dispozici přednášky k předmětiu Molekulární medicína a biotechnologie.

 
autor: Jiří Valach, a kol. | sekce: E-learningové kurzy | obor: Biologie, Farmakologie, Lékařská etika a právo, Lékařská chemie a biochemie, Lékařská informatika a informační věda | zobrazeno: 6534x | publikováno: 27.11.2008 | poslední úpravy: 7.12.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 22

Jít na stránku: 1 2 3

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – v.. .. prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgá.. .. skupinou jsou nejen studenti pregraduálního studia, kteří tak mohou získat inte.. ..klíčová slova: buňky, patologie buňky, molekulární pa.. ..klíčová slova: buňky, patologie buňky, molekulární.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Glykogen: biochemie a poruchy jeho obratu v.. .. MUDr. Milan Elleder, DrSc., MUDr. Jakub Sikora, Ph. D...

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní o.. .. otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učeb.. ..klíčová slova: aktická cvičení, Fyziologie, návody, pra.. ..klíčová slova: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, pr.. ..klíčová slova: cvičení, Fyziologie, návody, .. .. Fyziologického ústavu Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [.. .. citlivé [?] Licence Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fy..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
..aktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím .. .. experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se živým objektem). Výukový program je ny.. .. textem, slouží k vysvětlení a praktickému procvičení prostřednictvím virtuálních experimentů se sval.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor, e-.. ..áš Kripner, Zdeněk Wunsch; Jiří Kofránek Odkazy: O..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gast.. ..klíčová slova: techniky - trávicí ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská in.. ..klíčová slova: aboratorní techniky a postupy, diagnostické t.. ..klíčová slova: diagnostika, gastroenterologie, biochemie, patobiochemie, klinická biochemie, lékařská inf.. ..klíčová slova: aboratorní diagnostika, gastroenterologie, .. ..ané kapitoly z vnitřního lé.. ..autor: Petr Kocna, Kocna Petr autor: Petr Kocna,..

Laboratorní automatizace a robotizace – proč a jak ?
..ávaný technologický vývoj v automatizaci. Pozitiva .. .. technologiíí, rozvoj a průnik metod molekulární biologie rutinní diagnostiky –– .. ..klíčová slova: á laboratorní automatizace, modulární laboratorní a.. ..áš Zima, Petr Štern Odkazy: Odkaz ..

Poruchy acidobazické rovnováhy
.. alkalóza). Kurz je určen studentům lékařské biochemie a biochemie. klíč k zápisu je &q.. ..Acidobazická rovnováha a její poruchy. Diagnostika .. ..klíčová slova: acidobazická rovnováha, acidobazická rovnováha - po.. ..klíčová slova: Acidobazická rovnováha, acidosa, alkalosa, v.. .. Martin Vejražka Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Chemické výpočty on-line
.. jako doplněk k seminářům z lékařské chemie a biochemie pro posluchače 2. ročníku lékařství. Obsahuje pří.. ..ateriál slouží jako doplněk k seminářům z lékařské .. .. na vstupní obrazovce. Vstupní klíč je "biochemie". Díky registraci může student ke kvízům př.. .. přístup ke kvízům je třeba se registrovat na univerzitním serveru - .. ..klíčová slova: výpočty, koncentrace, ředění, pH, kyseliny, zásady, puf.. .. Martin Vejražka Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Inovace a řízení ve zdravotnictví
.. rámci projektu č. 3381 financovaného z Evropského so.. .. pregraduálního studijního programu „Molekulární medicína v teorii a v praxi biotechnologické s.. ..klíčová slova: ace, podnikání, k.. .. Valach, Kolektiv autorů (Fiřt Josef, Mertin Tomáš, S..

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK
.. CSc. Biofyzika - Prof.MUDr. Jiří Beneš CSc. Biochemie, chemie - Prof.MUDr. Stanislav Štípek D.. ..Akutní medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc... ..autor: Tomáš Nikl autor: Tomáš Nik..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je .. ..klíčová slova: biochemie, gastroenterologie, screening, funkční testy, H.. ..klíčová slova: á biochemie, gastroenterologie, screening, funkční .. .. textová forma, kapitola z publikace e-Klinická biochemie | 28.1.2013 kdokoli – Soubor.. .. Kocna Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..