Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 7

Vybrané kapitoly z psychiatrie

Vybrané kapitoly z psychiatrie

Ve vybraných kapitolách z psychiatrie je zahrnuto 6 prezentací s namluveným komentářem. Jedná se o základní informace o historii psychiatrie ve světě a v u nás, o poruchách nálady a o psychózách.

 
autor: Zdeněk Fišar | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | zobrazeno: 6635x | publikováno: 9.7.2007 | poslední úpravy: 8.1.2010 | Creative Commons License

Patologie buňky – Vybrané kapitoly

Patologie buňky – vybrané kapitoly

Texty soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – vybrané kapitoly“ představují multidisplininárně koncipované a postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky.

Snahou autorů bylo popsané procesy prezentovat v základních rysech nejen na úrovni molekulární, subcelulární, celulární a integrativně orgánové, ale také z pohledu klinicko-diagnostických dopadů. Vše s důrazem na představení vybraných procesů pokud možno v obecnější „biologické“ rovině. Každá kapitola je vybavena četnými schématy a obrazovou dokumentací.

 

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

 
autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | sekce: Podklady k přednáškám | kontext: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína | zobrazeno: 14815x | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012

Legislativa zdravotnických prostředků v zubním lékařství

Legislativa zdravotnických prostředků v zubním lékařství

Přehled legislativy zdravotnických prostředků se zaměřením na stomatologické zdravotnické prostředky; výklad direktivy 93/42/EEC a jejích ekvivalentů v naší legislativě, zakázkové zdravotnické prostředky a povinnosti jejich výrobců. Ozvučená přednáška Legislativa zdravotnických prostředků v zubním lékařství je dostupná na e-learningovém serveru 1. LF UK v PRAZE. 

 
autor: V. Fialová, Zdeněk Broukal | sekce: Ozvučené přednášky, Podklady k přednáškám | obor: Zubní lékařství | kontext: Preklinické zubní lékařství 1 | zobrazeno: 5438x | publikováno: 14.2.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství obsahuje kromě jiného také cíle patofyziologie a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lékařské fakulty, Univerzity Karlovy v Praze.
 

 

 

Vybrané přednášky z perinatologie

Vybrané přednášky z perinatologie

Elektronická publikace vhodným způsobem doplňuje informační zdroje pro pregraduální studium oboru gynekologie a porodnictví. Podává ucelený soubor přednášek z perinatologie, které se zaměřují zejména na témata klinická a oblasti s rychlým vývojem, u kterých elektronická forma sdělení může významně zpřesnit, aktualizovat, ale i zjednodušit dostupné tištěné materiály.

 
autor: Alois Martan, David Cibula, Zdeněk Hájek, Antonín Pařízek a kol. | sekce: Výukové video, E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 16365x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 9.3.2013 | Creative Commons License

Vybrané přednášky z gynekologie

Vybrané přednášky z gynekologie

Elektronická publikace vhodným způsobem doplňuje informační zdroje pro pregraduální studium oboru gynekologie a porodnictví. Podává ucelený soubor přednášek z gynekologie, pokrývající tři hlavní subspecializace oboru – reprodukční medicínu, urogynekologii a onkogynekologii. Přednášky se zaměřují zejména na témata klinická a oblasti s rychlým vývojem, u kterých elektronická forma sdělení může významně zpřesnit, aktualizovat, ale i zjednodušit dostupné tištěné materiály

 
autor: Alois Martan, David Cibula, Jaromír Mašata, Michal Mára a kol. | sekce: Výukové video, E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Porodnictví a gynekologie | zobrazeno: 31394x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 9.3.2013 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 48

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. vyšetření v gastroenterologii, PowerPoint obrázky, on-line odkazy na abstrakta NLM Medline,.. ..Vybrané kapitoly z vnitřního l.. .. kapitoly z vnitřního l.. .. kapitoly z vnitřního l.. .. kapitoly z vnitřního.. .. kapitoly z vnitřního lékařství.. .. Kocna Petr autor: Petr Kocna, Kocna Petr Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [ ? ] L..

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství
.. stavy řízení http://el.lf1.cuni.cz/os007/ Vybrané kapitoly z didaktiky - Didaktika.. .. řízení http://el.lf1.cuni.cz/os007/ Vybrané kapitoly z didaktiky - Didaktika.. .. studium Bezpečný pokoj h.. .. žáka http://el.lf1.cuni.cz/os011/ Všeobecné lékařství Imobilizační syndrom ošetřovatelské intervence h.. ..klíčová slova: ošetřovatelská péče, základní potřeby člověka, historie ošet..

Úvod do biologické psychiatrie
.. práce vyšla v knižní podobě (Z. Fišar, R. Jirák: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Grada, Praha, .. .. v knižní podobě (Z. Fišar, R. Jirák: Vybrané kapitoly z biologické psychiatrie. Grada, Praha, .. .. psychiatrie se zabývá duševními poruchami a poruchami chování z hl.. ..klíčová slova: neurotransmitery, receptory, psychofarmaka, schizofrenie, poruchy nálady, .. ..Zdeněk Fišar Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?]..

Kardiovaskulární choroby a jejich farmakoterapie
.. studentů 3.-6. ročníku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v praze v oboru geriatrie... .. Problematika se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčb.. .. se svým obsahem dotýká také vnitřního lékařství a výuky farmakologie s důrazem na léčbu kar.. .. Berková Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Arytmie - Prezezentace k PVP
.. studentům PVP „Pochopení EKG a jeho význam pro praxi“. Slouží k opakovaní a př.. .. být užitečné i pro všechny mediky v rámci studia vnitřního lékařství, resp. kardiologie i pro studenty ji.. .. i pro všechny mediky v rámci studia vnitřního lékařství, resp. kardiologie i pro studenty jiných oborů č.. .. Jan Malík, CSc., Šimek Jan as.MUDr. PhD Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Echokardiografie
..zentace je věnována základům echokardiografie, tj. .. .. rutinní součástí diagnostiky v kardiologii (obor vnitřního lékařství, zabývající se vyšetřováním a léčením o.. .. diagnostiky v kardiologii (obor vnitřního lékařství, zabývající se vyšetřováním a léčením onemocnění .. .. Marek Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Úloha ATP v metabolismu
.. ATP v metabolismu. Prezentace z přednášky pro 2. roč. lék.. .. metabolismu. Prezentace z přednášky pro 2. roč. lékařství. Úloha ATP v metabolismu. Prezentace z .. ..klíčová slova: makroergní vazba, katabolismus, anabolismus, spřažení re.. .. Martin Vejražka Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Péče o vnitřní prostředí
.. přednášky se věnuje významu vnitřního prostředí u pacientů v intenzivní p.. .. přednášky se věnuje významu vnitřního prostředí u pacientů v intenzivní péčí z klinic.. .. MUDr. Jan Bláha, Jan Bláha Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Poruchy acidobazické rovnováhy
..zická rovnováha a její poruchy. Diagnostika poruch .. .. rovnováhy (ABR) označujeme stavy, kdy pH vnitřního prostředí je odchýleno od normy (acidémie, alk.. ..klíčová slova: zická rovnováha, acidobazická rovnováha - por.. ..klíčová slova: zická rovnováha, acidosa, alkalosa, vyšetření podl.. .. Martin Vejražka Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

Aktuální genetika / Current Genetics
.. tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Př.. .. genetika je průběžně aktualizovaná multimediální učebnice, věnovaná .. .. Liška; PhD; PharmDr.Lucie Šedová; PhD Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..