Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 6

EkonomIe zdr[|a|]votnIctv - semIn pedmtu [|Pot[|a|]ov|] [|podpor[|a|]|] [|dI[|a|]gnostIky|] [|a|] ter[|a|]pIe

Ekonomie zdravotnictví - seminář předmětu Počítačová podpora diagnostiky a terapie

Seminář Ekonomie zdravotnictví. Objasňuje důvody tržního selhání ve zdravotnictví, popisuje různé zdravotnické systémy a jejich indikátory, metody kvantifikace efektivnosti a přínosů a příklady ekonomického rozhodování ve zdravotnictví. Prezentace je určena studijním programům ékařská informatiky a informačních věd. 

 
autor: Daniel Smutek | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Lékařská informatika a informační věda | kontext: Počítačová podpora diagnostiky a terapie 1 I | zobrazeno: 5079x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013 | Creative Commons License

Zkl[|a|]dy MR [|dI[|a|]gnostIky|]

Základy MR diagnostiky

Prezentace podává základní informace o zobrazování na magnetické rezonanci, a to včetně fyzikálních principů, vysvětlení základních sekvencí i náběr dat a rekonstrukce obrazu.                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                         

 
autor: Martin Horák | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Fyziologie a patologická fyziologie, Radiologie a zobrazovací metody | kontext: Radiodiagnostika | zobrazeno: 7173x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013 | Creative Commons License

Lysosomln enzymop[|a|]thIe str[|a|]tegIe l[|a|]bor[|a|]torn [|dI[|a|]gnostIky|]

Lysosomální enzymopathie – strategie laboratorní diagnostiky

Na příkladu Fabryho nemoci je vysvětlena strategie postupů vedoucích k potvrzení diagnosy dědičných lysosomálních "střádavých" onemocnění způsobených nedostatkem aktivity určité hydrolasy.Stručně je popsán klinický a biochemický obraz Fabryho nemoci, její patologie a principy enzymové a DNA analysy. Je zdůrazněn význam prenatální diagnostiky jako důležité formy prevence v postižených rodinách.

 
autor: Robert Dobrovolný, Jana Ledvinová | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie | kontext: Laboratorní technika 3 I | zobrazeno: 4331x | publikováno: 6.3.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License

Lokln ter[|a|]pIe derm[|a|]tomykz

Lokální terapie dermatomykóz

Prezentace podává přehled o lokální terapii dermatomykóz a onychomykóz. Obsahuje zásady aplikace lokálních antimykotik a doporučení pro prevenci recidiv. Prostředky na bázi kyseliny salicylové, kyseliny benzoové, jódu, fenolu, organických barviv. Různé lékové formy: Krémy – na suchá, deskvamující ložiska, Lotiony, tinktury – do intertriginózních nebo ochlupených oblastí, na nehty, Spreje – na ošetřování velkých ploch, Šampony – do kštice, Laky – na nehty.

 
autor: Magdalena Skořepová | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Dermatologie | zobrazeno: 4904x | publikováno: 12.1.2007 | poslední úpravy: 13.3.2013 | Creative Commons License

Zs[|a|]dy ter[|a|]pIe m[|a|]lIgnho mel[|a|]nomu

Zásady terapie maligního melanomu

Dříve se nádory kůže vyskytovaly jen ve středním nebo vyšším věku, nyní se jejich výskyt posunuje do stále mladších věkových kategorií. Zejména to platí pro nejnebezpečnější kožní nádor - maligní melanom. Dříve se nádory kůže vyskytovaly jen ve středním nebo vyšším věku, nyní se jejich výskyt posunuje do stále mladších věkových kategorií. Zejména to platí pro nejnebezpečnější kožní nádor - maligní melanom.

 
autor: Jana Matějovská | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kontext: Plastická chirurgie | zobrazeno: 5500x | publikováno: 2.2.2007 | poslední úpravy: 21.1.2013 | Creative Commons License

Ter[|a|]pIe osteoporzy - Lebn preventIvn op[|a|]ten, f[|a|]rm[|a|]koter[|a|]pIe

Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie

Přednáška se zabývá farmakoterapií osteoporózy stejně jako léčebně preventivními přístupy. Elektronický výukový dokument  "Terapie osteoporózy - Léčebně preventivní opatření, farmakoterapie" je určen pro studenty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze oborů farmakologie, rehabilitace, fyzioterapie a ergoterapie. 

 
autor: Helena Buzková | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Farmakologie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | zobrazeno: 6391x | publikováno: 18.1.2007 | poslední úpravy: 12.12.2012 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 44

Jít na stránku: 1 2 3 4 5

Chirurgie žlučových cest
.. popisuje stručně jejich klinický obraz, principy diagnostiky a terapie. Je doplněna názornou obrazovou d.. ..áška shrnuje základy vyšetřovacích metod, popisuje .. .. jejich klinický obraz, principy diagnostiky a terapie. Je doplněna názornou obrazovou d.. .. shrnuje základy vyšetřovacích metod, popisuje základní chirurgické výkony pro.. ..klíčová slova: cesty, cholecystektomie, cholecystolitiáza, choledocholitiáza, nádory žlučových cest, chir.. ..klíčová slova: cesty, cholecystektomie, cholecystolitiáza, choledocholitiáza, nádory žl.. ..aromír Kabát Přílohy: Příloha Datu.. .. [?] Licence Chirurgie žlučových cest | 20.11.2006 6.9.. ..ír Kabát Přílohy: Příloha Dat..

Chirurgie plic
.. popisuje stručně jejich klinický obraz, principy diagnostiky a terapie. Je doplněna názornou obrazovou d.. ..áška shrnuje základy vyšetřovacích metod, popisuje .. .. jejich klinický obraz, principy diagnostiky a terapie. Je doplněna názornou obrazovou d.. .. shrnuje základy vyšetřovacích metod, popisuje základní výkony prováděné v pli.. ..klíčová slova: arcinom plic, BCA, PNO, pneumotorax, torakotomie,.. ..klíčová slova: íce,karcinom plic, BCA, PNO, pneumotorax,.. .. klinika.. ..irurgie.. ..aromír Kabát Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?].. .. citlivé [?] Licence Chirurgie plic | 8.10.2008 přístup řízen na externím úlož.. ..ír Kabát Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?..

Nácvik dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění
..avdovost, nepodmíněné pozitivní přijetí a odpov.. .. bude klientova zapojenost v procesu terapie a jeho následná změna osobnosti." Tyto vl.. .. terapeutického vztahu v různé míře a Rogers (1967) teoreticky předpokládá přímou úměrnost s ter.. .. nepodmíněné pozitivní přijetí a odpovídající empatické po.. ..klíčová slova: komunikační dovednosti, emoční podpora, vedení podpůrného ro.. ..klíčová slova: ácvik, komunikační dovednosti, emoční podpora, ved.. ..klíčová slova: ik, komunikační dovednosti, emoční podpora, vedení .. ..ařská psychologie a psychoterapie 1.. .. psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie 1.. .. psychologie a psychoterapie.. .. Ing. Karel Hájek Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?.. .. dovedností naslouchat a vyjádřit porozumění | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož.. .. Ing. Karel Hájek Odkazy: Odkaz ..

Regensburský inventář analýzy inkongruencí (RIAI)
..adavek indikace pro určitou terapii a .. .. indikace pro určitou terapii a diferencovaný p.. .. dotazník, který umožňuje zachycení inkongruence, její .. .. pacienta jak v počátku léčby pro účely indikace terapie, tak v průběhu a závěru terapie pro dif.. .. dotazník, který umožňuje zachycení inkongruence, její typ.. ..klíčová slova: aný přístup v terapii, indikace k léčbě, ověřování .. ..klíčová slova: v terapii, indikace k léčbě, ověřování účinnosti terapie, Regensburgský inventář analýzy inkongruencí, rog.. ..klíčová slova: iferencovaný přístup v terapii, indikace k léčbě, o.. ..ařská psychologie a psychoterapie 3.. .. psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie.. .. PhDr. Jan Vymětal Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?.. .. inventář analýzy inkongruencí (RIAI) | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož.. .. PhDr. Jan Vymětal Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Nepravidelné a patologické polohy plodu, porod koncem pánevním
.. mechanismu I. a II.doby porodní, z hlediska diagnostiky a terapie. Důraz je kladen na problematiku .. ..áška pojednává o nepravidelných a patologických pol.. .. I. a II.doby porodní, z hlediska diagnostiky a terapie. Důraz je kladen na problematiku porodu koncem .. .. koncem pánevním" je určena pro studenty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ob.. .. pojednává o nepravidelných a patologických polohách plodu a po.. ..klíčová slova: - vedení, porod - naléhání plodu, poloha plodu koncem pánevním, porod .. ..klíčová slova: - vedení, porod - naléhání plodu, poloha plodu koncem pá.. ..klíčová slova: avidelné polohy, patologické polohy, konec p.. ..klíčová slova: idelné polohy, patologické polohy, konec pánevní, p.. .. Michal Koucký Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?.. .. polohy plodu, porod koncem pánevním | 8.10.2008 přístup řízen na externím úlož.. .. Michal Koucký Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?..

Soubor z teorie a praxe ošetřovatelství
.. přednášek pro studenty bakalářského a magisterského stud.. .. přednášek pro studenty bakalářského a magisterského studia - Ústav teorie a praxe o.. ..klíčová slova: syndrom, intoxikace, aplikace léků, srdeční podpora,.. ..klíčová slova: ační syndrom, intoxikace, aplikace léků, srdeční po.. ..klíčová slova: imobilizační syndrom, intoxikace, aplikace léků, sr.. .. úložišti – – Mechanická srdeční podpora | 3.5.2011 přístup řízen na externím úlož.. ..Alice Strnadová Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost .. .. [?] Licence IMOBILIZAČNÍ SYNDROM | 3.5.2011 přístup řízen na externím úlož.. ..ice Strnadová Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?..

Farmakoterapie diabetu mellitu - Prezentace pro bakalářské obory
..armakoterapie diabetu mellitu zahrnuje komplexní .. ..terapie diabetu mellitu zahrnuje komplexní přístup spolu .. ..ie diabetu mellitu zahrnuje komplexní přístup sp.. ..klíčová slova: ální diabetika, insulin, insulinoresistence, .. ..klíčová slova: insulin, insulinoresistence, kombinovaná terapie diabetu, glykemie, glykovaný .. ..klíčová slova: í diabetika, insulin, insulinoresistence,.. ..á farmakologie.. ..inická farmakologie .. .. Jiří Hodis Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Farmakoterapie diabetu mellitu | 5.12.2007 přístup řízen na ext.. .. Farmakoterapie diabetu mellitu | 5.12.2007 přístup řízen na externím úlož.. .. Jiří Hodis Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?]..

Mykózy - multimediální interaktivní kurs základů dermatologické mykologie
.. o multimediální interaktivní kurs základů dermatologické myko.. .. se zásadami lokální a systémové antimykotické terapie v dermatologii. Závěrem je připojen krátký orie.. .. o multimediální interaktivní kurs základů dermatologické .. ..klíčová slova: mykózy, klinika, diagnostika,.. ..klíčová slova: mykózy, klinika, diagnostika, terapie.. ..klíčová slova: í mykózy, klinika, diagnostika, .. ..agdalena Skořepová Odkazy: Odkaz .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Mykózy | 8.10.2008 přístup řízen na externím úlož.. .. Skořepová Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do několika č.. .. laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je .. .. žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická p.. .. laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je rozdělen do .. ..klíčová slova: á biochemie, gastroenterologie, screening, funkční .. ..klíčová slova: inická biochemie, gastroenterologie, screening, .. .. Kocna Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence 1. Helicobacter pylori, 8 minutová .. .. Kocna Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence 1. ..

Psychoterapie hypochondrické poruchy
..á porucha je charakterizována úzkostným se.. .. závažných a progredujících tělesných nemocí. Terapie hypochondrické poruchy je často svízelná. Pac.. ..ická porucha je charakterizována úzkostným seb.. ..atrickou léčbu akceptují snadněji na počátku nemoc.. .. vyhovuje kognitivně behaviorální psychoterapie, jejíž účinnost je ověřena v několika kontro.. ..iatrickou léčbu akceptují snadněji na počátku nemoc.. ..klíčová slova: á porucha, psychoterapie, kognitivne behaviorální t.. ..klíčová slova: porucha, psychoterapie, kognitivne behaviorální terapie, e.. ..klíčová slova: ická porucha, psychoterapie, kognitivne .. ..ařská psychologie a psychoterapie 3.. .. psychologie a psychoterapie.. .. psychologie a psychoterapie.. ..arie Antošová, Ján Praško - 3. lékarská fakulta Uni.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Psychoterapie hypochondrické poruchy | 21.1.2013 přístup řízen .. .. fakulta University Karlovy; Hana Prašková - 1. lékarská fakulta University Karlovy Odkazy: .. ..ie Antošová, Ján Praško - 3. lékarská fakulta Unive..