Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 1

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 
autor: Eva Kudlová | sekce: Archiv, E-learningové kurzy, Podklady k přednáškám | obor: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kontext: Hygiena a epidemiologie předstátnicová stáž | zobrazeno: 10471x | publikováno: 15.11.2006 | poslední úpravy: 11.6.2009 | Creative Commons License
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 24

Jít na stránku: 1 2 3

Lifestyle - nutrition of hygiene and epidemiology
..ance of breastfeeding. Physiology of.. ..klíčová slova: breastfeeding, infant feeding, young child.. ..Hygiena a epidemiologie.. ..a a epidemiologie.. .. a epidemiologie.. ..a Kudlová, Dr. Eva Kudlová; CSc. Links: Link ..

Preeklampsie - Patologické stavy v těhotenství III
..áška pojednává o etiopatogenezi, managementu a mo.. ..klíčová slova: - komplikace, preeklampsie,.. ..klíčová slova: gestóza, edémy, hypertenze, proteinurie, .. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. Vratislav Krejčí Odkazy: Odkaz ..

Hyperandrogenní syndrom
..áška shrnuje aktuální poznatky o definici, et.. ..klíčová slova: á ovária, anovulace, obezita, pozdní r.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. .. David Cibula, CSc. Odkazy: Odkaz ..

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod
.. záněty představují jeden z nejčastějších problémů, k.. ..klíčová slova: nemoci, vagína, zánět, gynekologie, po.. ..klíčová slova: poševní prostředí, vulvovaginální infekce, hluboký pánevní záně.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..autor: MUDr. Jaromír Mašata, CSc., MUDr. Jaromír Ma..

Základy mamologie I - vyšetřovací metody, benigní léze prsu
..áška "Základy mamologie I - vyšetřovací meto.. ..klíčová slova: á lišta, zobrazovací metody, mamografie, u.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. MUDr. David Pavlišta Odkazy: Odkaz ..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
.. pánevní zánět je často příčinou řady závažných kompl.. ..klíčová slova: adnexitida, parametritida, zánět, Douglasova d.. ..klíčová slova: adnexitis, parametritis, tuboovariání absces, a.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..autor: MUDr. Jaromír Mašata, CSc., MUDr. Jaromír Ma..

Porodnické operace, porodní poranění
..áška shrnuje podmínky a indikace základních por.. ..klíčová slova: chirurgické výkony, porod - vedení, porodní pora.. ..klíčová slova: ařský řez, forceps, vakuumextrakce, obraty pl.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. .. Zdeněk Hájek, DrSc. Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [..

HELLP syndrom - Patologické stavy v těhotenství II
.. pojednává o definici, etiopatogenezi, klinických a l.. ..klíčová slova: - komplikace, hemolýza, trombocytopenie, syndrom .. ..klíčová slova: a, elevace jaterních testů, trombocytopenie, m.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. Vratislav Krejčí Odkazy: Odkaz ..

Organizace prenatální péče
..áška s názvem "Organizace prenatální péč.. ..klíčová slova: atální péče, kojenecká mortalita, mateřská mortal.. ..klíčová slova: a prenatální péče, perinatální mortalita, mateřská .. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. .. Pavel Calda, CSc. Odkazy: Odkaz ..

Intrapartální monitoring plodu
..áška pojednává o klasických i moderních metodách sl.. ..klíčová slova: - monitorování, kardiotokografie, Apgarové s.. ..klíčová slova: ardiotokograf, hypoxie plodu, fetální pulzní ox.. .. a porodnictví předstátnicová stá.. .. a porodnictví předstátnicová.. .. a porodnictví předstátnicová stáž.. ..As. Vratislav Krejčí, As. MUDr. Vratislav Krejčí Od..