Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených článků: 4

aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika je průběžně aktualizovaná multimediální učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Představuje tak doplňkový zdroj aktuálních informací ke klasickým učebnicím oboru. Current Genetics is continually updated multimedia textbook devoted to timely topics in medical biology, genetics and genomics. The chapters are available in both Czech and English languages. It represents a source of up-to-date information supplementary to the classical textbooks of the field.

 
autor: Lucie Šedová, Ondřej Šeda, František Liška | sekce: Výukové weby, Podklady k přednáškám | obor: Biologie, Lékařská genetika | zobrazeno: 8382x | publikováno: 22.11.2006 | poslední úpravy: 16.4.2011 | Creative Commons License

Praktická cvičení z Biologie a genetiky

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomezený přístup k vykládané látce. Presentations from the practical training published on the internet. They provide unrestricted access to the subject curriculum for students as well as for interested general audience.

 
autor: Lucie Šedová, Aleš Panczak, Drahomíra Křenová, Jaroslav Kotlas, František Liška, Berta Otová, Ondřej Šeda | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Biologie | kontext: Biologie a genetika 2 | zobrazeno: 8982x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009 | Creative Commons License

Návody k praktickým cvičením z molekulární Biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie pro studenty 2. ročníku oboru lékařství. Molekulární biologie je vědní disciplína zabývající se studiem buněčných biologických procesů na jejich molekulární úrovni. Podstata některých biologických jevů jako například dědičnosti je odhalitelná pouze studiem jejich molekulární podstaty. Molekulární biologie se proto věnuje popisu biologických makromolekul a jejich vzájemným funkčním vztahům. Zvláštní pozornost je především věnována funkci makromolekul podílejících se na dědičnosti organizmů, tedy DNA, RNA a proteinům, jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA → protein“.)

 
autor: Martin Vejražka | sekce: Výukové weby, Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie | kontext: Molekulární biologie | zobrazeno: 5750x | publikováno: 22.2.2008 | poslední úpravy: 27.4.2012 | Creative Commons License

Lékařská chemie, biochemie a molekulární Biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 
autor: Kolektiv: Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie | sekce: Podklady k přednáškám | obor: Lékařská chemie a biochemie | zobrazeno: 8237x | publikováno: 20.9.2011 | poslední úpravy: 23.1.2013
VYHLEDÁNO V TĚLE ČLÁNKU: počet nalezených článků: 5

 

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. postupně doplňované kapitoly z vybraných oblastí biologie ale zejména patologie buňky. Snahou autorů bylo .. .. soustředěné v tématickém celku „Patologie buňky – v.. .. i studentům doktorského studia zejména v oboru biologie a patologie buňky k lepší orientaci v me.. .. skupinou jsou nejen studenti pregraduálního studia, kteří tak mohou získat inte.. ..klíčová slova: biologie buňky, patologie buňky, molekulární pat.. ..klíčová slova: buňky, patologie buňky, molekulární pa.. .. Buněčná smrt | 18.8.2011 kdokoli – Biologie a patologie lysosomálního s.. .. MUDr. Milan Elleder, DrSc., MUDr. Jakub Sikora, Ph. D... .. biochemie a poruchy jeho obratu v buňce | 16.11.2010 kdokoli – Buněčné klony - fy..

Garanti oborů výukového portálu 1.LF UK
.. chemie - Prof.MUDr. Stanislav Štípek DrSc. Biologie - Doc.MUDr. Milada Kohoutová CSc. Dermatologie .. ..Akutní medicína - Doc.MUDr. Martin Stříteský CSc... .. a právo - MUDr. Mgr. Jolana Těšínová Lékařská genetika - Doc.MUDr. Milada Kohoutová CSc. Lékařská inf.. ..autor: Tomáš Nikl autor: Tomáš Nik..

Malarická plasmodia
.. její diagnostiky na základě základních znalostí biologie.. ..asmodia, prvoci, kteří jsou na člověka přenášeni ko.. .. nákazu Plasmodium falciparum ročně umírá odhadem 2,5 milionů osob, převážně malých dětí v subsaha.. ..klíčová slova: asmodium, malárie, Plasmodium falciparum, .. ..a Nohýnková Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?].. .. citlivé [?] Licence Malarická plasmodia | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..

Laboratorní automatizace a robotizace – proč a jak ?
.. technologiíí, rozvoj a průnik metod molekulární biologie rutinní diagnostiky –– genové čipy, o.. ..ávaný technologický vývoj v automatizaci. Pozitiva .. ..klíčová slova: á laboratorní automatizace, modulární laboratorní a.. ..áš Zima, Petr Štern Odkazy: Odkaz .. .. automatizace a robotizace – proč a jak ? | 21.1.2013 přístup řízen na externím úlož..

Kariologie
.. přehled 15 následujících kapitol, přehled orální biologie a fyziologie ve vztahu k zubnímu kazu. Ozvučená p.. ..ariologie 1 - Kariologie pro studující zubního lé.. .. lékařské fakulty UK v Praze.   Kariologie 2 - Fyziologie a mikrobiologie ústního prostředí: P.. .. přehled 15 následujících kapitol, přehled orální biologie a fyziologie ve vztahu k zubnímu kazu. Ozvučená p.. ..ariologie 1 - Kariologie pro studující zubního lé.. .. 1. lékařské fakulty UK v Praze. Kariologie 2 - Fyziologie a mikrobiologie ústního prostředí: P.. ..klíčová slova: kaz, mikroorganizmy, kariogenní potrava, .. ..klíčová slova: aktobacily, infekční okno, ústní mikrobiální bioto.. .. Broukal Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky .. .. citlivé [?] Licence Kariologie - úvod | 12.2.2007 přístup řízen na externím úlož..